Eski Türklerde demirci ve zanaatçı ustalarına, esnaf temsilcilerine verilen ad ...

Tarhan,
Eski türk boylarında demirci ve zanaatçı ustalarına, esnaf temsilcilerine verilen ad. Zaman içinde askeri ve siyasal önder anlamında da kullanıla gelmiştir.