İnsan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği görüşüne dayanan ahlak öğretisi ...

Evdemonizm,(İng. Eudaemonism, Fr. Eudémonisme).

Mutçuluk. 
Hayatın anlamını mutlulukta bulan, insan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği görüşüne dayanan ahlak öğretisi, evdemonizm.
Yaşamın anlamını mutlulukta bulan, insan eylemlerinin son ereği olarak mutluluğu gören ahlâk öğretisi.
Mutluluk kavramına verilen anlama göre mutçuluk öğretileri türlere ayrılır: 
a. Hazcılık: Duyusal hazlara bağlananmutçuluk, 
b. Bireyselmutçuluk: Tek kişinin mutluluğuna bağlananmutçuluk,
c. Toplumsalmutçuluk: Toplumun mutluluğunu, iyiliğini erek olarak alanmutçuluk. Bu sonuncusu "Olabildiğince çok insanın olabildiğince çok mutlu olması." düşüncesiyle kesin formülünü bulur ve yarar açısından ele alınarak -> yararcılığa (utilitarizm) varır.