Antil Adaları' nda, özellikle Jamaika' da yaygın olan ve siyahların anayurt olan Afrika' ya dönüp özgürlüğe kavuşmalarını amaçlayan mistik, kültürel ve siyasal akım...

Rastafari,
Antil Adalarında, özellikle Jamaika'da yaygın olan ve siyahların anayurt olan Afrika' ya dönüp özgürlüğe kavuşmalarını amaçlayan mistik, kültürel ve siyasal akım. Kısaca Afrika yerlileri menşeili bir inanç sistemidir. Rastafari hareketi Jamaikada 1930'lu yıllarda ortaya çıkan, Afrika tabanlı bir ideolojidir. Bazen bir din olarak açıklanan ancak taraftarları tarafından Hayat Yolu olarak kabul edilir. 

Karaiplerde ve özellikle de Jamaika'da yaygın olan eskiden İngilizlerin sömürgelerden köle ticareti yoluyla zorla getirildikleri Afrikaya geri dönecekleri ve dünya krallığı kuracaklarına inanılan bir ideolojidir.

Jamaika, deadlock saç stili (Rasta) ve marijuana deyince hemen Bob marley hatırlanır. Bu akımın öncüsü gibidir. Rasta genelde zencilerin saçlarını tutamlara ayırarak sık sık örmekle uygulanan bir saç örgüsü modelidir. Rastafariliğin deadlock şeklindeki saç modeli hayat tarzının bir görüşü olarak hayattan elini ayağını çekme, dervişlik, hayatı umursamama gibi öğretiyle uygulanmaktadır. Marijuana ise bildiğimiz adıyla ot, esrar gibi bir tip uyuşturucu madde olup Tanrının insanlığa bir armağanı olup Tanrıyla iletişim kurma aracı olarak görülmektedir. Jamaika'da reggae müziğine Rastafariliğin ilahileri kaynak olmuştur. Kısaca Rastafarizim Jamaika, Deadlock saç modeli, Marijuana ile özdeşleşmiştir.


Etiyopya imparatoru Haile Selassie, Tanrının dünyadaki tacı olarak gören dinin inanış ve düşünce biçimine Rastafarianizm adı verilmiştir. Bu ideolojinin renkleri siyah, kırmızı (kan), sarı (altın, mücevher) ve yeşil (dünya) renkdir. Bu renkler Etiyopya bayrağını, siyah renk ise bilindiği gibi Afrika halkını temsil eder.

Haftanın En Çok Sorulanı