Boşnaklarda Hristiyanlara ait bir tarikat ...

Bogomil,
Dyed(Dede).
10.yy. Bizans, Bulgaristan ve Batı Balkanlarda görülen bir Hristiyan tarikatı.