20 Kasım 2013 Çarşamba

Şinto dininde doğaüstü varlıklara verilen genel ad ....


Kami,
Japonca’ da yaratıcı anlamında sözcük.
Şinto dininde tapınma konusuna verilen ad . 
Şintoizmin temelini batıl kami inancı oluşturur. Kami kelimesi “üst ve yukarı” anlamlarına gelir, şintoizmde ise “ilah, tanrı, tanrıça ve kutsal güç” anlamlarında kullanılır. Şintoizmin bir diğer adı da “kami no michi” yani “kami yolu”dur .
Şinto inancında doğaüstü varlıklara verilen genel ad.
Şinto dininde tapınma konusuna verilen ad.

Dünya'nın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir. Kami tapını içerir; kami "hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi konsept ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar" olarak tercüme edilebilir. Bazı kamiler yerel olup sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusuyken; bazıları ise büyük doğal oluşumları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler (Güneş tanrıçası Amaterasu gibi)
Amaterasu İzanagi' nin kızıdır. İzanami ve izanagi ezeli Tanrıladır.

Şinto inancı Japonya’nın yerli inancıdır. Çinlilerle münasebete geçtikten sonra Budizm, Japon topraklarına gelir. Japon yerli inancını Budizm’den ayırt etmek için shin(神, tanrı) to(道, yol), yani tanrının yolu adını verir Japonlar. Şinto inancı ve Japon mitlerinin bugüne ulaşmasını sağlayan en önemli kaynaklar Kojiki ve Nihon Shoki adlı; mitlerin (神, shinwa), tanrıların (神,kami), efsanelerin (伝説,densetsu) kayıtlarının tutulduğu, M.Ö. 8. yüzyıldan günümüze değin kalabilmiş olan vaka-ı namelerdir. Bu vaka-ı namelerde, Şinto ve Budizm inançlarının birbiriyle bazı yönlerden iç içe geçtiği görülür

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları