14 Aralık 2013 Cumartesi

Eski dilde zorunlu göç ...


Tehcir, (Arapça,  نقل) .
Hicret,
Sürme.

Zorunlu göç.
Göç ettirme,
Yurdundan çıkarma,
Göç etmesine sebep olma,
Hicret ettirme, 
Bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme, 
Tehcir Arapça bir kelime olup hicret sözcüğünden türemektedir.

Tehcir; bir ülkede ya da bölgedeki insanların bir bölümünün ya da grubunun (az ya da çok) kendi arzıları dışında kanun otoritelerince sembolik veya siyasal sınırların ötesine, (ülke içinde ve dışında) hareketiyle ortaya çıkan durum, göç.

Göçler oluşum nedenlerine göre; Gönüllü ya da Zorunlu olabilir.
İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği, eğitim, sağlık, kariyer, iş bulma, kişisel özgürlük ve inançlar, arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği gönüllü göçleri oluşturur. 

Doğal afetler, savaşlar, sosyal hizmetler, temel ihtiyaçlar, işsizlik, dini, siyasi ve etnik baskılar, güvenlik ihtiyacı, baraj ve yol yapımında kamulaştırma etkisiyle zorunlu göçleri oluşturur. 


Ayrıca zamanına göre; mevsimlik (geçici) ve sürekli göçler  vardır. Yine mesafesine göre  İç göçler (kırdan kente, kırdan kıra, kentten kıra, kentten kente gibi)  ve Dış göçler (ülke dışına yapılan) olmak üzere adlandırılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları