Hastalığa sebep olan mikrop ya da virüs ...

Patojen, (Fr. pathogène, İng. pathogen).
Hastalık oluşturan.
Hastalık yapan herhangi bir madde, mikrop, virüs kısaca mikroorganizma.
Yunanca ızdırap anlamına gelen pathos kelimesi ile doğuran anlamına gelen genes kelimesinden türmiştir. 
Gıda mikrobiyolojisinde bir düzine bakteri türü ile mikotoksijenik küfler patojen olarak kabul edilen mikroorganizmalardır.

Patojen maddeler; 
Virüs, bakteri, mikrop, mantar, protozoa, parazit, protein gibidir.