Sevgide üstün tutulan ...

Aziz,
Muazzez,
Sevgide üstün tutulan anlamında kullanılır.
Eren,
Ermiş,
İzzetli. Çok izzetli. 
Sevgili. 
Çok nurlu.
Dost.
Şerif.
Nadir.
Dini dünyaya alet etmeyen.
Sireti temiz.
Manevi kudret ve kuvvet sahibi.
Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan anlamındadır.
Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen daimi reis.