Açık kapı ve pencereler arasında oluşan hava cereyanı.