Açıktaki bir duvarı hava koşullarından korumak için üstüne konan örtü öğesi.