Açıktan geç, yaklaşma anlamında bir denizcilik ünlemi.