27 Ocak 2019 Pazar

Baskın, dominant ...

Başat,    
Baskın.
Dominant,


İng. dominant, epistat
Frn. dominant(eril)
Frn. dominante(dişil)
Alm. dominant,
Çince, 优势
Osm. hâkim .
Sertlik, zorluk bakımından üstün olan.
Benzerleri içinde güç ve önem yönünden başta gelen, etki, sayı ya da önemce üstün olan, benzerlerine baskın çıkan, egemen bulunan.


Genetik olarak;
Baskın gen (Dominant); Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren gene denir. Baskın gen büyük harfle gösterilir. Baskın gen her durumda etkisini gösterebilen genlere denir. Homozigot(melez olmayan gen) kromozomlardır.


Çekinik Gen (Resesif); Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen. Bir karakterin oluşumda ancak homozigot ise etkisini gösterebilen gene çekinik gen denir. Küçük harfle gösterilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları