Osmanlıların ilk döneminde Söğüt ilçesine verilen ad ...

Safsaf,
Osmanlıların ilk döneminde Söğüt ilçesine verilen ad.

Söğüt,
Thebasion,
Sebasiyon,
İtea,

Bilecik ilinin bir ilçesidir. 
Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti.
1231 yılında Thebasion olarak bilinir.

Söğüt İlçesi, Eski Türk kaynaklarında kasabanın adı Söğütçük olarak geçer.

1230 yılında, Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat I, Celaleddin Harizmşah’a karşı Yassıçeme savaşında kendisine yardım eden Ertuğrul Beye, Söğüt’ü yurtluk olarak verdi. Daha sonra Ertuğrul Beyin oğlu Osman Bey, Osmanlı devletinin temelini burada attı. Babası Ertuğrul Beyin türbesi Söğüt’tedir.