Dünya ötesi varlıklar ...

Reptilian,  
Dünya ötesi varlıklar.  
Cinler,  
Reptilian'ların yüz yıllardır bizimle yaşadığına dair söylentiler vardır.  
Reptilian'lar cinlerdir.   
Düşmüş meleklerdir.


Sürüngen, aşağılık kimse, yağcı Sürüngenlerle ilgili,   Sürüngen, aşağılık, yağcı.    

Sürüngenimsi varlıklardır. Yılan gözü gibi çizik gözlü, pullu derili, kuyruklu ırktır. 
Bir de başka boyutun varlıkları olduğu kesin.