İlkçağda Mısırlı kadın dansçılara verilen ad...


Alime,
İlkçağda Mısırlı kadın dansçılara verilen ad.
İlkçağda Mısır' da ayrı bir sınıf oluşturan ve çok kültürlü olan kadın dansçılara verilen ad.

Bilgin kadın.

İlkçağda Mısır'da kadın dansçılara verilen ad.