Akşam ve yatsı namazı...

İşa,
Aşiaş,
Akşam ve yatsı namazı. 

Aynı zamanda akşam ezanı ile yatsı ezanı arasındaki zaman dilimine de işa denir.
Alatirik, akşam ezanı ile yatsı ezanı arasındaki zaman dilimi.