Türkçenin bayraktarı, büyük mutasavvıf, 12 bin beyitlik Garipname eserinin ünlü şairi ...


Aşık Paşa,
D. 1272 - Ö. 1333
Asıl adı Ali,
Türkçenin bayraktarı.
Mutasavvıf.

Garipname, 
Garibname, ahlaki, felsefi, psikolojilik, tasavvufi mesnevisidir.
XIV.yüzyılda yazılmış, 12 bin beyitlik Garipname eserinin ünlü şairi. 


Asıl adı Ali olan Aşık Paşa, Türk şair ve mutasavvıfıdır. Kırşehir'de 1272 (h. 670) yılında doğdu. Dedesi Şeyh Baba İlyas, babası Muhlis Paşa olup eğitimini Kırşehir’de görmüştür. Ailesi Horasan'dan göç etmiştir. Eserlerinde öz Türkçe kullanmıştır. Bu nedenle Türkçenin bayraktarı olarak anılmaktdır. Kırşehir Beyi olarak görev yapan Aşık Paşa, Mısır’da da elçilik yapmıştır. Kırşehir’e geri dönen Aşık paşa 1333 (h.733) yılında hayata veda etmiştir. Mezarı Kırşehir'de bulunur ve Aşık Paşa anıtı vardır.

Arapça, Farsça, İbranice ve Ermenice dillerini çok iyi konuşan, Aşık Paşanın en önemli eseri on bölümden oluşan 12 bin beyitlik, 1329 yılında yazılmış Garibname’dir. Eserinde Kur'an-ı Kerim ve hadislerden yararlanılmıştır. Ana konusu tasavvuf ve dindir. Aşık Paşa, Mevlana’ nın etkisinde kalmıştır. Ayrıca çok sayıda aruz ve hece vezni ile yazılmış şiirleri mevcuttur.