Açık mavi renk ...

Abi,
Abi, abî ,  âbî
Arapça,  آبى
Farsça, Çok mavi,
Farsça, Mavi. 
Saxe,
Havai mavi,
Açık mavi renk,

Uçuk mavi,
Mavinin bir veya birkaç ton açığı.
Asumani,

Akuamarin,
Akuamarin, Yeşilimtrak açık mavi renk.