Çabucak gönderme ...

İtare,
Çabucak gönderme,
Göndermek işi, 
İrsal,

Hızla gönderme, yollama.
Buradaki hız Tayerân kelimesinden gelir. 
Uçurma veya uçurulma.
Otomobil tekeri

İtar,
Bir şeyin peşini bırakmayıp takib etme.

Dikkat ve hiddetle bakma.