Hindistan'da berberleri içine alan kast ...

Nai,
(Nal),
Nayee,
Nai berberlerdir.
Naun, Kadın Nailer olup kuaför veya ebelerdir.
Hindistan'da Nai kastının her bölgede ayrı bir adı vardır. Bunlar şöyledir.
Gujarat'ta Valand denir.
Pencap'ta Raja denir; 


Himaşal Pradeş'te Kuleen; 
Haryana, Raja veya Ustad'da Rajasthan, 
Sen Samaj veya Napit'te bulunan Khawas; 
Delhi'deki Nai-Thakur veya Savita Samaj. 
Müslümanlarda Nai Hac denir.

Nai kastının üyeleri, berber olup, çoğu Brahmins’ in koruyucusu olan Sharma ismini benimsemişler.

Nai adı Sanskritçe napika kelimesinden türemiştir. Çivi temizleyen anlamındadır. Nai'nin geleneksel mesleği saç, sakal ve çivileri kesmek, traş etmek, kulakları temizlemek, dişleri çıkarmak, burkulmaları doğru bir şekilde ayarlamak ve kaynatmaktır. Nailer evlilik, çöpçatanlık ve kutlamalar ile ilgili görevleri yaparlar. Naun denilen Nai kadınları kuaför, kına sanatçısı ve ebedir. Kuzey Hindistan'daki Nailer ise fakir olup, makas, tıraş bıçağı, tarak, sabun, fırça, ayna ve bardak gibi basit bir araç kiti ile caddelerde berberlik yaparlar. Nai'lerde okuryazarlık oranı düşüktür. 

Yüksek kastlar, genellikle Nai'lerin ellerinden yiyecek ve suyu almıyorlar. Chamar (tabakçı), Balmiki (süpürücü), Mochi (ayakkabıcı) ve Bazigar (akrobat) gibi bazı alt kastlardan da  yiyecek ve suyu almıyorlar.

Hindistan'daki beş büyük kast vardır. Bunlar; Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra ve Harijans'lardır. Nai kastı, Shudra'nın bir alt kastıdır. Shudra, Harijan veya Dokunulmaz kastın hemen üstündedir.