"Çalma, Hırsızlık" anlamında argo sözcük ...

Arak,
Argoda çalmak.
Çalma, 
Hırsızlık,
Argo bir sözcük.

Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak. 
Hırsızlık,
Çalma, arakçılık.
Çalmak,  Araklamak.