"Kötü", "Sevimsiz" anlamında argo sözcük ...

Madara,
Frigo,
Kötü,
Sevimsiz.
Niteliksiz, kötü.
Düşük düzeyli.
Kötü, Sevimsiz anlamında argo sözcük.