İçinde deniz kabuğu kırıntıları bulunan ve gübre olarak kullanılan deniz kumu...

Treaz,

İçinde deniz kabuğu kırıntıları bulunan ve gübre olarak kullanılan deniz kumu.
İçinde deniz kabuğu kalıntıları olan kum.
Gübrelik Deniz Kumu.