İnanılan düşünce ...

Kanı,
Arapça, قانع

Kanaat,
Arapça, kanaat,  قناعت , 
Yetinme

İnanılan düşünce,
İnanç, düşünce,
Tatmin olmuş,

İnanmış,
Görüş,
Tutum.

Bireyin belli bir konudaki süreğen ya da kalıcı düşünce, yargı ve değerlendirmelerinin toplu ürünü.