Budala, bön...

Ebleh,
Osmanlı döneminde verilen ad. 
Arapça, ebleh, (ﺍﺑﻠﻪ) .
Akılsız,
Budala,
Bön,
Alık,
Salak,
Ahmak,

Saf,
Zekaca geri, 
Zekâca geri olan (kimse), 

Arapça belahet kelimesinden türetilmiş. 
Ebleh sözcüğü ahmak olmak anlamına gelir.
Aklı kıt, ahmak, alık, bön (kimse),

Eblehiyet, Eblehlik, Arapça, (ﺍﺑﻠﻬﻴّﺖ) 
Ahmaklık, bönlük, alıklık, aptallık, belahat.