Eski dilde tamamlayan, bütünleyen, bitiren, tamamlayıcı (şey) ...

Mütemmim,
Arapça, (ﻣﺘﻤّﻢ) 
Arapça tetmіm, tamamlamak'tan üretilen sözcük mütemmim. 
Mütemmimat (ﻣﺘﻤّﻤﺎﺕ), Çoğul halidir.
Tamamlayan, tamamlayıcı (şey).
Tamamlayan, bitiren.
Bütünleyen, 
Bitiren