Aruz ölçüsünde, uzun okunması gereken bir hecenin kalıba uydurmak için kısa okunması...

Zihaf,
Aruz ölçüsünde, uzun okunması gereken bir hecenin kalıba uydurmak için kısa okunması.
Aruz, arapça bir kelimedir.  Aruz çadırın ortasına dikilen direk anlamındadır. Edebiyatta ise mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım, şiir ölçüsü anlamındadır.

Aruz ölçüsü daha çok divan Edebiyatında kullanılır.  
Aruzla yazılan ilk Türk eseri ise Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig'dir.

Tavil,
Aruz ölçüsünün ana kalıplarından birisidir.

Remel,
Aruz vezni ölçülerinden biridir.