Edinilen, kazanılan bilgiler. ..

Müktesebat,
Edinilen, kazanılan bilgiler.

Arapça müktesebat, (ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ) 
Mukteseb,
Arapça, mukteseb ve çoğul eki -at ile muktesebat olmuş. 
Kazanılmış, edinilmiş bilgiler