Yaradılış, huy, karakter...

Seciye,
Seciyye,
Arapça Seciyye,  (ﺳﺠﻴّﻪ)
Yaradılış, huy, karakter.
Yaratılış, tabiat, tıynet, karakter, ıra.

Özüne, sözüne güvenilir, sağlam karakterli kimselere seciyeli denir.
Karakteri güven vermeyen, güvenilmez, karaktersiz kimselere seciyesiz denir.