Bulaşıcı hastalıklara yol açan, çok küçük boyutlu bir mikrop türü. ..

Virüs,
Fransızca virus,
Bulaşıcı hastalıklara yol açan, çok küçük boyutlu bir mikrop türü. Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda görülebilen parazit. 

Veri girişi yoluyla bilgisayarlara yüklenen, sistemin veya programların bozulmasına, veri kaybına veya olağan dışı çalışmasına neden olan yazılım.