Yalçın, sarp, sert...

Yalt,
Yalçın,
Sarp,
Yalçın, sarp, sert.
Eski dilde, yalt, sert, yalçın anlamında olup yalt kelimesinden türetilen yalçın, sarp, dik anlamındadır.

Halk ağzı ile düz, kaygan manasında da yalt kelimesi kullanılır.