Yerli bir elma cinsi...

Pestevrek,
Yerli elma cinsleri;

Amasya elması, Altınok elması, 
Batum, 
Candır, 
Dervişbey, 
Ferik, 

Gelin elması, 
Karasakı, 
Limon elması, 
Mahara, Misket elması, Mutsu, 
Pestevrek elması, Portakal, 

Sınap, Sivanor elması, Söğüt elma, 
Şah elması, Şeker elması, 
Tavşanbaşı, 

Uzun yumra.
Yayla pınarı, Yabani elma,