Bostanda yapılan bekçi kulübesi nedir?

Güme

Gümele.
Gömele.
Bulgarca, gjume.
Bostanda yapılan bekçi kulübesi.
Halk ağzında Avcı kulübesi.
Basit avcı kulübesi, güme.
Güme Bekçi kulübesi.

Avcı kulübesi.
Bostanda yapılan bekçi kulübesi
Yeni doğan hayvanların konulduğu bölüm.
Bağ ve bostana yapılmış olan basit bekçi kulübesi.
Bağ ve bostanlarda yapılan küçük, basit, çerden çöpten kulübe.
Bağ ve bostana yapılan basit bekçi kulübesi.
Ağızlarda küme biçimi de kullanılır.
Küme, Köme.

Bulmaca cevapları arama motoru*

İlgili Reklamlar