İnsan bedeni çevresindeki manyetik alan...

Aura,  
Eterik Beden, Işın Beden, enerji beden,

Aura Grekçe'de meltem veya esinti anlamına gelir. Aura bir emenasyondur. Bir canlının bedeni çevresindeki enerji alanıdır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mineraller vs... hepsi birer Auraya sahiptir.
Canlı ve cansız her varlık, aura adı verilen bir enerji tabakasıyla çevrilidir. Kolay kavranmayan, görünmez, akışkan bir özdür. Canlıların bedeni etrafında yer alan ve uzun süreli elektrik akımları olarak alan oluşturan elektromanyetik alanlardır. Bu elektrik dalgaları, çeşitli renkler oluşturan salınımlar ve frekanslardır. Bu frekanslar çakralarla da yakından ilişkilidir.

Eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak farklı tabakalar oluştururlar. Bütün aura alanlarının kendi titreşim frekansları vardır. Hepsi kendi frekans sınırları içinde bir enerji hareketine sahiptir ve birbirinden ayrı değil, birbirleri içinde yayılırlar. Frekans alanları genişleyip yükseldikçe, farkındalığın yüksek şekillerine ulaşılır.

Kendimizi korumak için, bu enerji tabakalarını güçlendirmek mümkündür ve gereklidir. Rahatsızlıklar önce aura tabakalarında başlar ve fiziksel bedene doğru hareket eder. Aura tabakaları koruma sağladığı için, auramız zayıf olursa, alanımıza istenmeyen enerjileri toplayabilir ve enerji alanımızı daraltıp bizi hastalığa yatkın hale getirebilir.

Bu tabakalar, insanın sağlık durumunu belirleyen enerji kanallarıyla doludur. Enerji akışında meydana gelen engeller yüzünden rahatsızlıklar önce aurada başlar. Eğer tıkanıklıklar giderilmezse, bedeni etkilemeye başlar. Aura, canlının enerji olarak gerçek ifadesidir. O, insanın güçlerinin, düşüncelerinin ve duygularının toplamıdır.

Çakra, (Sanskritçe), İnsan bedeninde bulunan enerjiyi tüm vücuda dağıtan enerji noktaları. İnsan aurası yada insan enerji alanı evrensel enerji alanının insan bedenini saran bölümüdür. Aura'nın yedi çeşit katmanı vardır ve bu katmanların her biri vücudumuzda yerleşmiş yedi ana çakra (enerji merkezi ) ile ilişkilendirilmektedir.

Haftanın En Çok Sorulanı