İkizler takım yıldızının Latince adı...

Gemini, İng. Gemini, Gem (Geminorum) , Heavenly Twins 
Bir takımyıldızın ve bir burcun adı,
İkizler takımyıldızı, İkizler burcu.
Zodyak üzerinde Boğa ile Yengeç arasında bulunan takımyıldızın adı, 
Cevza, İkizler burcu.
Gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki tane parlak yıldızlı bir burcudur. Güneş, mayıs ayında bu burca girer.

Dünya'dan bakıldığında grup halinde görülen yıldızlar topluluğuna takımyıldız denir. Gruptaki yıldızlar birbirine sanal (düşsel) çizgilerle bağlanacak olursa, ortaya belirli şekiller çıkar. Eski astronomlar bu şekilleri efsanelerdeki belirli hayvanlara ve kahramanlara benzetmiş ve bunların tanrılarca gökyüzüne çıkarıldıklarına inanmışlardır. Takımyıldızların büyük bölümünü, Eski Yunanlılar ve Romalılar adlandırmıştır. Bu adlar Babilliler'den alınmış olabilir. Bu maddede verilmiş olan yıldız haritalarında, gökyüzündeki parlak yıldızlar ve takım yıldızlar gösterilmiştir. Siz de takımyıldızların oluşturduğu şekilleri geceleri gökyüzünde görebilirsiniz, ama bu şekillerle gerçek nesneler arasındaki ilişkiyi fark etmek her zaman kolay olmaz.
Bugün astronomlarca belirlenmiş 88 takımyıldız vardır. İS 2. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı astronom Batlamyus (bak. BatlamYUS), Almagest adlı kitabında 48 takımyıldız adı saymıştır; o tarihten beri bunlara 40 takımyıldız daha eklenmiştir. Batiamyus'un sıraladığı adların çoğu korunmuştur. Batlamyus'tan sonra verilen adların pek çoğunu ise, 17. ve 18. yüzyıllarda güney gökküredeki takımyıldızları araştıran ve ortaya çıkaran Avrupalı astronomlar takmıştır. Demirkazık ya da Latince adıyla Polaris, yani kuzey gökküredeki Kutup Yıldızı, Küçükayı takımyıldızındaki en parlak yıldızdır.
© Yayınlanan haber ve fotoğrafların tüm hakları SUCUDO Ltd firmasına aittir. © Sitede yayınlanan yazıların hiçbiri telif hak sahibinin izini alınmadan yayınlanamaz. Designed & SEO by Levent Özen | Copyright © Bulmaca Cevap | 2011-2024