Roma mitolojisinde savaş tanrısı ...Mars,
Ares,
Ares, mitolojide Zeus ve Hera' nın oğludur. Savaş tanrısıdır. Roma mitolojisinde adı Mars' tır. Akbaba ve köpek kutsal hayvanlarıdır.
 
Deimos , Phobos (Korku Tanrısı), 
Enyalios (Dövüş Tanrısı), 
Eros (Aşk Tanrısı),
Harmonia (Birlik Beraberlik Tanrısı). 
Ares, Athenanın aksine savaşları akıl ve mantık yoluyla değil,kaba kuvvet ve güçlü askerlerle kazanılabileceğini savunur. 
 
Homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. Arkadaşları olan Deimos 'korku', Enyo 'Felaket'; Phobos 'Dehşet'; Eris 'Kavga' ve ölüm Tanrıları Kerler ile Ares'in yanından hiç ayrılmazdı. 
 
Yunanlılar Ares'i pek sevmezler ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. Romalılara göre ise Mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir tanrıydı. Kuşlardan akbaba, hayvanlardan köpek Ares'e aittir.   

Ares mitolojide tanındığı gibi savaş tanrısıdır asla yenilgi ve af bilmeyen bu tanrı yunan mitolijisine göre eski adı Symrna olan İzmir' de yaşayan halk tarafından fazla sevilmemiştir. Çünkü geldiği her yere ölüm ve zulüm getirmektedir. Herşeye rağmen güç ve hakimiyeti simgeler. Yunan mitolojisinde, Athena ile yaptığı kavgalarından ve Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür. Troya Savaşında Hera' ya söz vermiş olmasına rağmen, Troyalıların tarafında savaşmıştır. 
 
Ares asıl ilgiyi İtalyanlarda Mars adı altında Roma da gördü. Romalılar onu babaları sayıp onu ikinci eril ilah saydılar. Mars, Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Juno ile ya Jüpiter ya da sihirli bir çiçeğin oğludur. Mars sözcüğünün herhangi bir Hint-Avrupalı türevi olmadığına göre, büyük ihtimalle Etrüsk ziraat tanrısı Maris'in Latinize edilmiş bir biçimidir. Başlarda Romalı bereket ve bitki tanrısı, çiftlik hayvanlarının, ekin alanlarının koruyucusuyken daha sonraları savaşla özdeşleştirilmiştir; sonunda Yunan mitolojisindeki Ares' in Roma mitolojisindeki dengi olmuştur.

Mars Roma'nın kurucusu Romulus'un efsanevi babasıydı ve bu nedenle Romalılar atalarının Mars olduğuna inanırdı. Romada erkek tanrılar arasında en güçlü ikinci konumdadır. Asil görünüşlü ve asla yenilmeyen bir tanrıdır Romalılar yunanistanı feth edince aresle bir tutulmuştur.

Haftanın En Çok Sorulanı