Bulmaca cevapları arama motoru*

Ücretle çalışan kimse ...

Ecir, (Arapça).

Ücret,
Bereket,
Aziz,
Emeci,
İşçi, gündelikçi.
Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 
Sevap, Ücret, Mukabil.
Aziz, sevgili.
Ücretle çalışan, nefsini kiraya veren. 
Gündelikçi.
Devletler, milletler muharebesi tabakat-ı nev-i beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zirâ, beşer esir olmak istemediği gibi, ecir olmak da istemez.
Ecr, Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey.