Alacak ya da borç ...

Takanak,
Alacak. 
Borç.
İlişki.
Takıntı,
Alışverişte geriye kalan borç.
Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey .