Ateşte bozulmayan mineral bir madde ...

 Asbest, (Fr. asbeste, İng. asbestos). 
Amyant,
Isı yalıtımında kullanılan ateşe dayanıklı lifli madde.

Tremolitin bozulmasından oluşan, lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi.
Isı yalıtkanlığı çok yüksek olan, silikat mineralleri karışımı bir özdek.
Altı çeşit mineralden oluşmuş, silikat yapısında olan karsinojenik etkili inorganik bir polimer, amyant.