Basur ...

Emoroit, (hemorrhoids),
Basur, 
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, 
Hemoroit. 
Hemoroid, basur, 
Mayasıl,
Basur, 
Basur, anüs (makat) bölgesindeki toplardamarlann varis gibi genişlemesidir. 
Hemoroit kelimesinin kökü aslında yunancadır ve “kan akışı” demektir. Hemoroitler, içinde atar damarlar ağı bulunan ve adeta sünger yastığına benzeyen nodüller (memeler) görünümündedirler. Kanı geri taşıyan toplar damarlar ise iç ve dış sfinkter (kapama) kasının içinden geçerler. İç sfinkter kasının daimi gerilmiş olması nedeniyle, nodüllerin içinde toplanan kanın çıkması önlenir ve dokuların şişmesi sağlanır. Böylece bağırsak ucunda bir yastık halkası oluşur ve hemoroitler adeta conta görevi görerek sfinkter kaslarının kapama özelliğini desteklerler. 

Hemoroitler, böylece makatın ince kapama ayarını yerine getirirler. Dışkılama sırasında sfinkter kasları gevşer ve memelerin içinde bulunan kan rahatlıkla akabilir. Bu mekanizmanın etkilenmesi durumunda, sfinkter kasları tam anlamıyla gevşemez ve kan akamaz.