Küçük akarsu ...

Cafer,
Akak,
Dere,
Çay,
Küçük akarsu,
Yatak.
Irmak,
Nehir,
Küçük akarsu.
Abja (Lazca).
Suyun ivinti yeri.
Eğimi, inişi fazla olan yer.Büyük akarsular nehir ya da ırmak olarak adlandırılırken daha küçükleri ise çay ve dere olarak adlandırılırlar. Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel addır.