Benzer, eş...

Nid,
Nemend,
Müşâbih, (Osmanlıca).
Benzer.  Eş,
Bazan, arasıra, kimi vakit. 
Nitelik, görünüş bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan.