Benzeri olmayan, az bulunur, eşsiz...

Nayab, (Farsça). 
Bulunmaz.
Benzeri olmaz. 
Nâdir. 
Ender.
Eşsiz,
Benzeri olmayan, az bulunur, eşsiz.