Bir akışkanı, belli bir hızla devinen başka bir akışkan kütlesiyle sürükleyerek boşaltmaya yarayan aygıt. ..