11 Mart 2012 Pazar

Yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan, yağışlar sırasında dolup taşan kuru akarsu yatağı. ..

Arroyo,
Sel yatağı,

Yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan, mevsimlik yağışlar sırasında birdenbire dolup taşan kuru akarsu yatağı. 
Yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan, yağışlar sırasında dolup taşan kuru akarsu yatağı.

Sel yatağı, Arroyo olarak da bilinir. 
Yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan, mevsimlik ya da düzensiz yağışlar sırasında birdenbire dolup taşan kuru akarsu yatağı. 

Bu biçimde oluşan mevsimlik akarsuların aşındırma, oyma, taşıma ve biriktirme etkisi oldukça güçlüdür. Altmış yılda 2 m kalınlığında tortul biriken sel yataklarına rastlanmıştır.

Geçici akarsu yatakları genellikle yayvandır ve yılın büyük bölümünde kuru halde kalırlar. Mevsimlik akarsuların büyük bölümü, aşağı çığır kesimlerinde daha sığdır ve buralarda suyun büyük bölümü kuru yatak tarafından soğurulur. Kurak ve yarı kurak bölgelerde tortul oranı yüksek olduğundan, buralarda sık sık çamur selleri oluşur.


 Kaynak, http://tr.wikipedia.org/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları