Dolambaçlı, eğri büğrü, çapraşık ...

Lamelif, (Arapça).
Eğri büğrü, çarpık.
Dolambaçlı, eğri büğrü, çapraşık.
Arap alfabesinde lâm ile elif harflerinin bir arada yazılmış şekli.

Osmanlı Alfabesi 
(Osmanlı Türkçesi: الفبا  elifbâ), 

Tek başınaSözcük sonundaSözcük ortasındaSözcük başındaAdıGünümüz Türkçesiyle
—                       —elifa, e
—                       —                       —hemze', a, e, i, u, ü
beb
pep
tet
ses
cimc
çimç
hah
h
dald
zelz
rer
zez
jej
sins
şınş
sat, sads
ﺿdat, dadd, z
t
z
ayın'a, h
gayıng, ğ
fef
kafk
kefk, g, ğ, n
gefg, ğ
nef, sağır kefn
laml
mimm
nunn
vavv, o, ö, u, ü
heh, e, a
lamelifla
yey, ı, i