Sümer mitolojisinde güneş tanrısı ...

Utu,
Sümer mitolojisinde güneş tanrısı .

Enlil,
Sümer mitolojisinde yeryüzü tanrısı,

Ea,
Sümer mitolojisinde su tanrısı,

İnanna,
Sümer mitolojisinde aşk ve savaş tanrıçası,