Erkeğin karısıyla cinsel ilişkide bulunmamak için yemin etmesi ...

İla,

İlâ kelimesi sözlükte yemin manasına gelir. Istılahta ise, boşama yetkisine sahip olan kocanın, karısıyla cinsel ilişkide bulunmayacağına yemin etmesidir. İlâ ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır: “Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde) dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
Bu konuyla ilgili olarak Hz. Ali’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Bir kişi karısına ilâ yapar (onunla cinsel ilişkide bulunmamaya yemin eder) ise, aradan dört ay geçse dahi boşanma meydana gelmez. Ya karısına döner, ya da boşar.”

B- Hükmü


Karısıyla cinsel ilişkide bulunmamaya yemin (ilâ) eden kişi için, yemin vaktinden itibaren dört aylık süre vardır. Bu süre içinde karısıyla cinsel ilişkide bulunursa yemini (İlâsı) çözülür ve yemin keffareti vermesi gerekir. Bundan sonra başka bir şey yapması gerekmez. Ama bu süre içinde cinsel ilişkide bulunmazsa, karısı kendisine geri dönmesini veya boşamasını talep edebilir. Kocası ona geri dönmez veya boşamazsa durumu mahkemeye intikal ettirir. Hakim de onu ric’î bir talakla boşar.
Karısının kendisine geri dönmesi için talepte bulunmasından sonra dönüp karısıyla cinsel ilişkide bulunursa, yemini eğer Allah’ın ad ve sıfatlarından biri üzerine ise yemin keffareti vermesi gerekir. Ama adak ve benzeri bir şeyi taahhüt şeklinde yemin etmişse, bu durumda taahhüdünü yerine getirmesi veya yemin keffareti vermesi gerekir.
Kaynak, din kulturu ve ahlak bilgisi