Siyasal iktidarın servet sahiplerinin elinde bulunduğu yönetim biçimi sistem...