"Politikaya Giriş", "SeçimleGelen Krallık", "Siyaset Sosyolojisi" gibi yapıtlarıyla tanınmış Fransız hukukçu ve siyaset bilimci ...